Categories
News

Top 12 Vietnamese restaurants in Helsinki

VIBAMI Vibami restaurant is one of the leading Vietnamese restaurants in Helsinki. They served almost all the Vietnamese street food with the inspiration of Saigon, the biggest city of the south in Vietnam. Their menu include all the remarkable Vietnamese dishes such as pho noodle, noodle with grilled pork, beef noodle, fried rolls, Vietnamese coconut-oat- […]

Categories
News

5 trọng tâm giáo dục phổ thông của Phần Lan

Hệ thống giáo dục của Phần Lan vẫn luôn được coi là một trong những mô hình tốt nhất, nếu không nói là đứng đầu thế giới hiện nay. Một số người có thể cho rằng có được những thành tựu như vậy là do mức trả lương giáo viên ở đây thuộc vào hàng […]