Help us do more

The smallest act of kindness is worth more than the greatest intention

Thank you, supporters and partners!

Your contributions are used to promote high-standard events, themed meetups, hobby clubs, community solidarity, international friendship and cooperation. They are also used to support talented children as well as to boost our Vietnamese community activities.

We will list on this page the supporters, who have given the permission to publish their names.

Chúng tôi xin trân trọng cám ơn

Chúng tôi xin trân trọng cám ơn các mạnh thường quân và các đối tác. Những đóng góp của quý vị sẽ được sử dụng để tổ chức các sự kiện tiêu chuẩn cao, buổi thảo luận theo chủ đề, các câu lạc bộ sở thích về văn hoá, ngôn ngữ, đoàn kết cộng đồng, hợp tác và tình hữu nghị quốc tế; hỗ trợ cho các tài năng trẻ và đồng thời tăng cường nhiều hoạt động của cộng đồng người Việt.

Được sự cho phép, chúng tôi sẽ đưa danh sách tên các mạnh thường quân đã ủng hộ cho tổ chức ở trang này.

Supporting method

Please support us by transferring money to our bank account below:

Name: BiziVietnam – Vietnamin Kielien ja Kultturin Ry

Bank account: Handelsbanken FI81 3131 1002 1719 36

Messages: Your name – SUPPORT – your email – phone number – name published: yes/no

If you wish to contact us, send a message, we are happy to reach out

Cách thức ủng hộ

Tên tài khoản: BiziVietnam – Vietnamin Kielien ja Kultturin Ry

Ngân hàng: Handelsbanken

Số tài khoản: FI81 3131 1002 1719 36

Phụ chú: Tên của bạn – SUPPORT – địa chỉ email – số điện thoại – công khai tên trên website: có/không

Nếu bạn có thắc mắc và muốn liên hệ chúng tôi, xin hãy để lại lời nhắn